+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

August 28, 2019

สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีทันตกรรมที่ทันสมัยที่ Dental Wellness Clinic at BDMS Wellness Clinic

สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย และบริการคลินิกทันตกรรมแบบ Exclusive สำหรับคุณแล้ววันนี้ที่ Dental Clinic at BDMS Wellness Clinic

พบกับทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่คอยให้คำปรึกษาและบริการ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยกับบริการทางทันตกรรมที่ครบในที่เดียว

  • Personalized Smile is tailored to your individual requirements
  • More Privacy with VIP Lounge Service for guests and their family
  • Faster Dental Treatment Processes with BWC Digital Lab where you can get your personalized smile within a day!
  • Full Team of Highly Skilled and Well – Trained Dental Specialists
  • Optimum Care with Superior Customer Experience
  • Cutting - Edge Technologies i.e. Digital Assisted Smile Design, 3D CAD-CAM, CT Scan, Computer Guided Implant Surgery, Intra Oral Camera and Scanner and etc.
  • In - House Digital Lap which our dentists can control and deliver dental work on time or faster than usual