+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

August 28, 2019

หมอฟันเด็กและผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไร

นอกจากฟันของเด็กและผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันแล้ว เด็กยังมีความรู้สึกกลัวเจ็บมากกว่าผู้ใหญ่ วิธีการดูแลรักษาจึงมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพราะต้องคำนึงถึงการเจริญเติบโตของฟันด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก ซึ่งนอกจากจะเชี่ยวชาญด้านการทำฟันเด็กโดยเฉพาะแล้ว ยังต้องมีจิตวิทยาเด็กที่ดีด้วย เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน สามารถสื่อสาร พูดคุย ทำให้เด็กรู้สึกสบายใจ ไม่กลัว และให้ความร่วมมือในการรักษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยคลายความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาลูกน้อยมาหาหมอฟันด้วย เด็กๆ ก็จะมาหาหมอฟันได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง เพราะการดูแลฟันน้ำนมที่ดีจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับฟันแท้ในอนาคต

ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร และ ทพญ. ญดา ศรีงาม ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมเด็ก จะมาร่วมพูดคุยถึงการทำฟันสำหรับเด็ก พร้อมให้คำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่กลัวหมอฟัน