+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

August 28, 2019

สาเหตุและปัญหาเมื่อสูญเสียฟัน

การสูญเสียฟันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ หรือปัญหาด้านสุขภาพในช่องปาก ที่อาจทำให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจไป แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างฟันซี่ใหม่ขึ้นมาทดแทนในรูปแบบของรากฟันเทียม ที่มีคุณสมบัติคล้ายฟันจริงทั้งในด้านของการใข้งานและความสวยงาม

วันนี้ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม BDMS Wellness Clinic ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียม และทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเมื่อสูญเสียฟันไป