+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

ฟอกฟันขาว (Zoom Teeth Whitening)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

สีฟันผิดปกติเกิดจากอะไร

สีฟันที่ผิดปกติไม่สม่ำเสมอส่งผลให้เกิดความไม่น่าอภิรมย์ นี่อาจเป็นสิ่งที่หลายคนเป็นกังวล เนื่องจากปัจจุบัน การมีรูปลักษณ์ที่ดูดีนั้นสำคัญต่อการเข้าสังคมเป็นอย่างมาก สีฟันผิดปกติสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ คราบภายนอก และคราบลึกถึงภายใน 

คราบภายนอกเคลือบฟันนั้น ได้แก่ คราบจากการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์แดง รวมไปถึงการสูบบุหรี่ด้วย 

คราบลึกถึงภายในนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่

  • ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป
  • ได้รับเตตระไซไคลน์ (ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อ) ก่อนอายุ 8 ปี
  • อุบัติเหตุเกี่ยวกับฟัน
  • พัฒนาการของฟันผิดปกติ ได้แก่ การสร้างเคลือบฟันที่น้อยกว่าปกติ หรือ เนื้อเยื่อฟันผิดปกติ

นอกจากนี้ อายุที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลต่อสีฟันที่ผิดปกติทั้งภายนอกและภายใน เมื่อเคลือบฟันเริ่มกร่อนตามอายุการใช้งานเนื้อด้านในที่มีสีเหลืองกว่าก็จะเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้น โดยคราบภายนอกนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าคราบภายใน

วิธีการรักษาสีฟันผิดปกติ

การรักษาสีฟันผิดปกติทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดคราบที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่วิธีง่ายๆ เช่น ขูดหินปูน ขัดฟัน ฟอกสีฟันอย่างเป็นธรรมชาติ อุดฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน ทำวีเนียร์ และฟันปลอม ฉะนั้นการรักษาจึงต้องได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์เฉพาะทางทุกครั้ง

การฟอกสีฟันอย่างธรรมชาติสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ การฟอกสีฟันที่คลินิกสามารถฟอกได้อย่างล้ำลึกกว่า และการฟอกสีฟันแบบกลับไปทำเองที่บ้าน

การฟอกฟันขาวอย่างล้ำลึกคืออะไร 

กระบวนการการฟอกสีฟันอย่างล้ำลึกนั้นจะต้องทำที่คลินิกเท่านั้น โดยส่วนผสมของน้ำยาฟอกสีฟันจะประกอบด้วยไฮโดรเจนเพโรไซต์ 25% (ทำหน้าที่เป็นตัวฟอกขาว) ผสมกับแสงความถี่ 450-465 นาโนเมตร สารฟอกขาวจะซึมเข้าไปยังเนื้อฟันเมื่อเปิดแสงความถี่ และเมื่อไฮโดรเจนเพโรไซต์แตกตัวออก ออกซิเจนจะผ่านเคลือบฟันและเนื้อฟันเข้าไปกำจัดคราบต่างๆ การฟอกสีฟันนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟัน อีกทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟันก็ไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด ทั้งนี้การฟอกสีฟันจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง ฟันของคุณก็จะขาวสะอาดน่ามอง

ผู้ที่เหมาะกับฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาวแบบล้ำลึกเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพฟันแข็งแรง แต่มีฟันเหลือง สำหรับผู้ที่มีฟันออกสีเทาเนื่องจากการได้รับเตตระไซไคลน์นั้นอาจจะต้องฟอกสีฟันมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ที่เคยอุดฟัน ทำวีเนียร์ หรือใส่ฟันปลอมแล้ว ฟันที่เคยทำมาก่อนจะไม่เปลี่ยนสีจากการฟอกฟันแต่อย่างใด การฟอกฟันขาวแบบล้ำลึกสามารถทำที่คลินิกและเสร็จสิ้นได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น 

การดูแลรักษาฟันหลังฟอกฟันขาว

ในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากฟอกฟันขาวเสร็จแล้วนั้นจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มบางประเภท ได้แก่ เครื่องดื่มพวกชา กาแฟ ไวน์แดง น้ำอัดลมผสมสี เป็นต้น นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะจะทำให้เกิดคราบบนผิวฟัน
การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก อย่างเช่นการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันนั้นสามารถทำได้เป็นปกติ เพื่อช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบต่างๆ บนผิวฟันหลังการฟอกสี ทั้งนี้ การไปพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อขูดหินปูนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาสีฟันหลังการฟอกได้อีกด้วย

ผลข้างเคียงจากการฟอกฟันขาว

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปหลังจากการฟอกฟันขาวก็คือ อาการเสียวฟัน ทั้งนี้ การฟอกฟันขาวอย่างล้ำลึกนั้นได้มีการใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของ โพแทสเซียมไนเตรท และอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต (ACP) ที่จะช่วยลดอาการการเสียวฟันลงได้ อย่างไรก็ตาม อาการเสียวฟันระหว่างฟอกฟันขาวและหลังฟอกฟันขาวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลา 2-3 วันเป็นปกติ