+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

การรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

การรักษารากฟันเป็นกระบวนการช่วยรักษาอาการเจ็บปวดจากการปวดฟัน ดูแลอาการติดเชื้อ และปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย เมื่อบริเวณรากฟันที่ประกอบไปด้วยเส้นประสาทต่างๆ เส้นเลือดเกิดอาการติดเชื้อ และได้รับความเสียหาย ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษารากฟันจะถอนฟันที่ผุและเหงือกที่ได้รับความเสียหายออก จัดแต่งทรงรากฟันที่เหลือ ทำความสะอาด ปิดพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อกำจัดแบคทีเรียต้นเหตุ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรักษาขั้นตอนต่อไป

ทันตกรรมรากฟันสมัยใหม่นี้จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อขยายภาพถ่ายฟัน ลดความเจ็บปวด ช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์ และเพิ่มทางเลือกให้กับการรักษา เพื่อให้คุณได้มีฟันที่ดูเป็นธรรมชาติ