+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

คลินิกลมหายใจสดชื่น (Fresh Breath Clinic)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

คุณมีกลิ่นปากหรือเปล่า?

แน่นอนอยู่แล้ว คนเรามีกลิ่นปากกันทุกคน

shutterstock_261531452.jpg

หมายความว่าอย่างไร

กลิ่นปากมีหลายแบบ

 1. กลิ่นปากตามธรรมชาติ
 2. กลิ่นปากไม่พึงประสงค์มีหลายสาเหตุ ดังนี้ :
  • โรคเกี่ยวกับช่องปาก
  • โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
  • โรคเรื้อรังระยะสุดท้าย
  • อาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ และยา
  • ไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล
  • ความเครียด

จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีกลิ่นปากไม่พึงประสงค์?

 • สามารถได้กลิ่นด้วยตัวเอง
 • มีคนบอก
 • ท่าทีของคนรอบตัว
 • ผู้ที่สนทนาด้วยมีทีท่ารังเกียจ

ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากไม่พึงประสงค์หรือไม่ จะทำอย่างไร

ติดต่อมาหาเราได้ที่ คลินิกลมหายใจสดชื่น ที่ ดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก คุณจะได้รับการวินิจฉัยจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับกลิ่นปาก

คลินิกลมหายใจสดชื่น มีบริการอะไรบ้าง

 • ให้คำปรึกษาก่อนการเข้าพบผู้ชำนาญการเรื่องปัญหากลิ่นปาก
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางจะวิเคราะห์ถึงภูมิหลังสุขภาพ และการใช้ชีวิตที่ส่งผลเกี่ยวกับปัญหากลิ่นปาก
 • ประเมินระดับแก๊สในช่องปากด้วยเครื่อง Gas Chromotograph
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหากลิ่นปาก สาเหตุ การรักษา และการป้องกัน
 • วิเคราะห์ สรุป และหาสาเหตุการเกิดกลิ่นปาก
 • รักษาอาการจนกลับสู่ภาวะปกติ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นปากกลับมาอีก