+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

การจัดฟันแบบใส (Invisalign)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

ทางเลือกใหม่ของการจัดฟันให้เรียงตัวสวยงาม ให้คุณยิ้มอย่างมั่นใจ

การจัดฟันแบบใสคืออะไร

การจัดฟันแบบใส (Clear Aligner) เป็นการใส่เครื่องมือจัดฟันพลาสติกใสแบบถอดได้ ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับฟันของแต่ละคน ส่วนแบบ Invisalign จะเป็นพิมพ์ฟันแบบใสหลายๆ อันรวมเป็น 1 เซ็ต

ผู้ที่เหมาะสมกับการจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสนั้นเหมาะกับบุคคลทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่ และวัยรุ่น เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบใสนั้นสะดวกสบายมากกว่าเหล็กดัดแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ดี การเข้าปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อประเมินความพร้อมก่อนนั้นยังคงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัญหาฟันสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันแบบใส ดังนี้ : 

  • ฟันเก
  • ฟันสบคร่อม
  • ฟันล่างยื่นผิดปกติ
  • ฟันบนยื่นผิดปกติ
  • ฟันสบเปิด
  • ฟันห่าง

การจัดฟันแบบใสทำอย่างไร 

พิมพ์ฟันใสแต่ละอันนั้นจะช่วยดึงฟันของคุณให้ชิดเข้ามาประมาณ 0.25 มิลลิเมตร คุณจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนพิมพ์ฟันทุกๆ 14 วัน เพื่อให้ฟันของคุณค่อยๆ เข้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

คลินเช็กคืออะไร

คลินเช็กเป็นแอนิเมชั่นแบบ 3 มิติ ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยทันตแพทย์จัดฟัน โดยจะช่วยให้คุณเห็นภาพเคลื่อนไหวของฟันเมื่อคุณจัดฟันแบบใส นั่นหมายถึงคุณจะสามารถเห็นความคืบหน้าในทุกๆ กระบวนการขณะที่ฟันของคุณกำลังจะเข้าที่สวยงาม

จะเริ่มต้นอย่างไรดี

หลังจากคุณได้เข้ารับคำแนะนำจากทันตแพทย์และตรวจสภาพช่องปาก เพื่อให้มั่นใจว่าฟันของคุณสะอาดและพร้อมที่จะจัดฟันในขั้นตอนต่อไปแล้ว ทันตแพทย์ก็จะสแกนช่องปากของคุณด้วยระบบ 3 มิติ ให้สามารถแสดงผลหลังการจัดฟันเสร็จเรียบร้อย การแสดงกระบวนการจัดฟันในรูปแบบแอนิเมชั่นจะถูกทำให้แล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน หากคุณพึงพอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถสั่งทำพิมพ์ฟันให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 สัปดาห์ หลังจากได้รับพิมพ์ฟันแล้วคุณก็สามารถเริ่มใส่พิมพ์ฟันแบบใสได้ทันที

หลังจัดฟันแบบใสแล้วจะต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน

โดยปกติแล้วทันตแพทย์ผู้จัดฟันให้คุณจะนัดคนไข้ทุกๆ 10-12 สัปดาห์ แต่การจัดฟันแบบใสนั้นค่อนข้างยืดหยุ่น คุณจึงสามารถนัดแพทย์ก่อนหรือหลังวันนัด 1-2 สัปดาห์ได้ ขึ้นอยู่กับตารางเวลาว่างของคุณ

การจัดฟันด้วยลวดดัดฟันแบบดั้งเดิมดีกว่าแบบใสหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบดั้งเดิมหรือแบบใส ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ฟันของคุณจะเรียงตัวสวยเป็นธรรมชาติ สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดฟันแต่ละประเภท หากคุณต้องการจัดฟันแบบใส คุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถใส่พิมพ์ฟันได้อย่างน้อย 22 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงต้องใส่ยางดึงฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้วย

รีเทนเนอร์

ไม่ว่าคุณจะจัดฟันแบบลวดหรือแบบใส คุณก็ยังคงต้องใส่รีเทนเนอร์เช่นเดียวกัน โดยคุณสามารถใส่รีเทนเนอร์ได้นานตราบเท่าที่คุณอยากให้ฟันคุณเรียงตัวสวยงาม