+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

อุดฟันคอมโพสิต (Composite Filling)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

ฟันที่ได้รับความเสียหายจากอาการฟันผุจำเป็นต้องได้รับการรักษาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ การรักษามีหลายวิธี

หากฟันผุมีขนาดเล็ก อุดโดยตรงด้วยวัสดุอะมัลกัม คือ คอมโพสิตเรซิ่น
หากฟันผุมีขนาดใหญ่ วัสดุที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความแข็งแรง ทั้งนี้ ในอดีตมีการนำทองคำมาใช้อุดฟันผุที่มีขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคอินเลย์และออนเลย์ แต่ปัจจุบันมีความคำนึงถึงความสวยงามมากขึ้น จึงมีการเลือกใช้วัสดุเซรามิกที่มีสีใกล้เคียงกับฟันมาใช้แทน

​การรักษาโดยใช้เซรามิกนั้นจำเป็นต้องนำออกมาทำด้านนอก โดยปกติคนไข้ต้องมารักษา 2 ครั้ง จึงจะอุดฟันเสร็จ แต่ที่คลินิก BDMS Wellness Clinic ของเรา สามารถย่นระยะเวลาให้เสร็จได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเห็นความสำคัญของเวลาอันมีค่าของคุณ