+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

ฟันผุ (Dental Caries)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

ฟันผุเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป จากสถิติพบว่าประชากรโลกถึงร้อยละ 32 ประสบกับปัญหาฟันแท้ผุ สาเหตุของฟันผุเกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปากทำปฏิกิริยากับน้ำตาล ฉะนั้นแล้วเมื่อเราทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเข้าไป แบคทีเรีย mutans จะเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด ที่จะสามารถกัดกร่อนโครงสร้างของฟันอันเป็นสาเหตุของฟันผุนั่นเอง กระบวนการนี้ถูกเรียกว่า สภาวะการสลายของกระดูก (Demineralization)

การรักษาโดยฟลูออไรด์เป็นวิธีทั่วไปที่ช่วยยับยั้งการเกิดฟันผุ เราสามารถพบฟลูออไรด์ในส่วนผสมของยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปาก จากงานวิจัยพบว่าฟลูออไรด์ช่วยทำให้เกิดกลไกการย้อนกลับที่เรียกว่า กระบวนการการคืนแร่ธาตุ โดยฟลูออไรด์และสารละลายในน้ำลายนั้นจะทำปฏิกิริยากัน เมื่อค่าความเป็นกรดด่างในช่องปากต่ำมาก(มีสภาพเป็นกรดมาก) โดยจะช่วยป้องกันโครงสร้างฟันไม่ให้สลาย

หากฟันผุไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจกินไปถึงเนื้อฟันได้ และยิ่งทำให้เศษอาหารเข้าไปติดอยู่ในร่องฟันผุ อีกทั้งยังจะช่วยเร่งกระบวนการฟันผุมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนไข้ชอบรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหวานๆ ทันตแพทย์จะต้องเช็คว่า ฟันผุนั้นกินไปถึงเนื้อฟันแล้วหรือยัง โดยจะเลือกวิธีการฟื้นฟูตามความเหมาะสมกับสภาพฟันในขณะนั้น หากว่าฟันผุไปถึงรากฟันแล้ว คนไข้จำเป็นต้องรักษารากฟันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ