+66 2826 9986

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:00 น., เสาร์ 09:00-12:00 น.

การถอนฟัน (แบบปกติ/ แบบผ่าตัด) Extraction (simple / surgical or impacted)

หมวดหมู่

หมวดหมู่

การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้าเป็นสาขาเฉพาะในการรักษาโรค บาดแผล หรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร และช่องปาก ซึ่งการศัลยกรรมช่องปากประกอบไปด้วย

  • การถอนฟัน
  • การผ่าตัดถอนฟันคุด
  • ศัลยกรรมปลูกรากฟันเทียม
  • ศัลยกรรมปลูกถ่ายเนื้อเยื่อกระดูก
  • ทันตกรรมปริทันต์
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • การฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บ
  • การผ่าตัดซีสต์หรือเนื้องอก

การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้านั้นจำเป็นต้องทำด้วยผู้ทันตแพทย์เฉพาะทางโดยตรง จะสามารถวิเคราะห์วางแผนการรักษาที่เหมาะสม